Header Home

Robert Blonk

"You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. Once you get there, you can move mountains." (Steve Jobs)

Over Robert Blonk

Robert heeft ruim 20 jaar ervaring als communicatieprofessional aan bureauzijde en bij profit- en non-profitorganisaties. Hij is gespecialiseerd in corporate communicatie en communicatie voor projecten en programma’s.

Robert overtuigt en motiveert doelgroepen intern en extern door zich in hen te verdiepen en complexe materie simpel en inhoudelijk relevant te maken. Door continue het effect van zijn werk te meten en te verbeteren, levert Robert zichtbare en meetbare resultaten. Hij zorgt voor blijvend resultaat door zijn ervaringen, tools en templates te delen met communicatiegenoten en door te voeren in processen.

Zijn focus ligt op kwaliteit, resultaat, gezamenlijk succes, efficiency en continue verbetering. Hij is gericht op transparantie in de samenwerking: geeft aan wat hij doet, waarom en wat dat oplevert. En hij is gericht op service en klanttevredenheid: opdrachtgevers ontlasten en successen bieden. Robert studeerde af aan de School voor Journalistiek in Utrecht, met als bijvakken, marketing, openbaar bestuur en psychologie. Door zijn achtergrond en zijn behoefte om alles terug te brengen naar de essentie, komt hij snel tot de kern.

Videopresentatie: https://vimeo.com/150789379

Aanbevelingen: https://www.linkedin.com/in/robertblonk